Skip to content

Tržišna utakmica postaje sve intenzivnija i okrutnija.

Tržište je postalo toliko konkurentno a lanci snabdevanja globalizovani da se konkurencija malim i srednjim preduzećima javlja i sa drugih kontinenata.

U takvim uslovima, velike i ozbiljne kompanije pri izboru saradnika i dobavljača ne gledaju samo ekonomsku dobit danas – jer vremena su neizvesna i profitabilni dobavljači danas možda neće preživeti disrupcije koje donosi sutra.

Ono što ozbiljne kompanije traže je izvesnost da će moći da računaju na stabilno poslovanje svojih dobavljača i sutra, kako bi održali svoje lance snabdevanja.

Svrha upitnika je da bude kompas malim i srednjim preduzećima gde se trenutno nalaze i da mogu da ga koriste za svoje akcione planove, postavljanje ciljeva kako bi bili na svom putu održivog poslovanja.

ODRŽIVO POSLOVANJE NIJE REZERVISANO SAMO ZA VELIKE KOMPANIJE

Mala i srednja preduzeća ta koja čine srce ekonomije i koja su u najbližem kontaktu sa lokalnom zajednicom i znaju šta je najviše boli i kako mogu najviše da je osnaže.

Mnogi od vas već odavno posluju odgovorno i održivo iako možda niste upoznati sa ovim terminima. Želeli bismo da čujemo vašu #poslujodrzivo priču – podelite je sa nama a mi ćemo vam pomoći da je promovišete i podelite sa drugima kojima bi ona mogla biti primer dobre prakse i podstrek da i oni mogu da posluju održivo.

Cilj samoprocene

Cilj upitnika je da stvorimo sliku o stanju mikro, malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Da MSP kao pojedinci vide gde se trenutno nalaze, da mogu da se uporede sa drugima, da na osnovu toga nastave svoje ciljeve kako bi za svoje trenutno stanje napravili smernice za dalji održiv razvoj.

Cilj je da ova platforma postane puna primera dobre prakse, gde će organizacije međusobno moći da dele informacije, savete, da se povezuju i da ova priča u Srbiji zaživi u delu MSP.

IMG_3608

Marija Pantelić

Direktor održivosti poslovanja