Skip to content

Bez obzira da li ste odlučili da poboljšate sopstveni model održivosti ili želite da ispunite zahteve vaših kupaca, ovaj sajt vam pomaže da uradite samoprocenu i uspostavite akcioni plan za ispunjenje #poslujodrživo cilja.

91%

kompanija uzima u obzir kriterijume održivosti prilikom sklapanja saradnje sa novim stejkholderima

85%

veća je verovatnoća da će potrošači kupovati od kompanije sa reputacijom održivosti nego od neutralne kompanije.

100%

kompanija koje popune anketu znaće koji su prvi koraci ka održivosti i načini za unapređenje poslovanja

Izvor: EcoVadis

Na izazove možemo odgovoriti niko drugo nego MI - mi zajedno!

Cilj je da ova platforma postane puna primera dobre prakse, gde će MSP međusobno moći da se okupljaju, dele savete i da se povezuju.

ODRŽIVO POSLOVANJE NIJE REZERVISANO SAMO ZA VELIKE KOMPANIJE

Mala i srednja preduzeća su ta koja čine srce ekonomije i koja su u najbližem kontaktu sa lokalnom zajednicom i znaju šta je najviše boli i kako mogu najviše da je osnaže.

Tržište je postalo toliko konkurentno a lanci snabdevanja globalizovani da se konkurencija malim i srednjim preduzećima javlja i sa drugih kontinenata.

U takvim uslovima, velike i ozbiljne kompanije pri izboru saradnika i dobavljača ne gledaju samo ekonomsku dobit danas – jer vremena su neizvesna i profitabilni dobavljači danas možda neće preživeti disrupcije koje donosi sutra.

Ono što ozbiljne kompanije traže je izvesnost da će moći da računaju na stabilno poslovanje svojih dobavljača i sutra, kako bi održali svoje lance snabdevanja.

Tržišna utakmica postaje sve intenzivnija i okrutnija.

Jeste li spremni za nove zahteve održivosti?

Ekološki, društveni i etički učinak – ili održivost – danas je bitan faktor poslovanja. Sve više kompanija, uključujući vaše partnere, pod velikim je pritiskom da poboljšaju svoju transparentnost i praksu održivosti, a to uključuje i održivost njihovih partnera – vas.

Uradite samoprocenu

I saznajte kako možete poboljšati vaše poslovanje

Potrebno vam je još informacija?

Kontaktirajte nas i sigurni smo da ćemo pronaći odgovor na vaše pitanje 🙂